Teenused

Geodeetiline alusplaan detailplaneeringute, projekteerimise vms jaoks.

Teede, trasside ja ehitiste mõõdistustööd, vajumisvaatlused, märkimistööd, teostusmõõdistus.

Inventariseerimine, hoonete sise- ja välismõõdistus, mõõdistusprojektid (korruste plaanid,  fassaadi vaated ja lõiked),hoone 3D mudeldamine, ruumide mõõdistamine, ehitusjärgne kontrollmõõdistus.

maakorralduslikud tööd

Katastriüksuste jagamine, liitmine, moodustamine, tagastamine, erastamine, piiride nihutamine, piirimärkide märkimine ja taastamine.

Hoonete inventariseerimine ehk mõõdistamine

Markšeideritööd

3D Laserskaneerimine

Mahuarvutused

3D maapinna mudelid

TULEMUSLIK KOOSTÖÖ GARANTEERITUD