Teenused

Topo-geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan detailplaneeringute, projekteerimise vms jaoks.

Ehitusgeodeetilised tööd

Teede, trasside ja ehitiste mõõdistustööd, vajumisvaatlused, märkimistööd, teostusmõõdistus.

Hoonete mõõdistus

Inventariseerimine, hoonete sise- ja välismõõdistus, mõõdistusprojektid (korruste plaanid,  fassaadi vaated ja lõiked),hoone 3D mudeldamine, ruumide mõõdistamine, ehitusjärgne kontrollmõõdistus.

Maakorralduslikud tööd

Katastriüksuste jagamine, liitmine, moodustamine, tagastamine, erastamine, piiride nihutamine, piirimärkide märkimine ja taastamine.

Muud teenused

Markšeideritööd

3D Laserskaneerimine

Mahuarvutused

3D maapinna mudelid

TULEMUSLIK KOOSTÖÖ GARANTEERITUD