Väo paekivikarjääri paekivi kuhjade mahuarvutus

Antud töö jooksul mõõdetakse olemasolevad kuhjad ja seejärel arvutatakse nende mahud.

Kasutatud tarkvara on AutoCad Civil 3D.