Sompa linnaosa topo-geodeetiline uurimistöö (Kohtla-Järve linn) 2013

Topo-geodeetilise alusplaani koostamine Sompa LO vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimisprojekti jaoks.
Tellija: AS Esmar ehitus
(2013)