Sõleke lasteaia mõõdistamine ja mudeli koostamine (Võru linn) 2015