Maamõõdubüroo Sirkel & Mall Geodeesia

Sirkel & Mall Geodeesia OÜ – maamõõdubüroo, mis pakub kiiret ja kvaliteetset teenust!

Oleme tegutsenud alates 2009 aastast ning viinud läbi enam kui 2000 mõõdistustööd. Meie jaoks on oluline, et kliendid oleksid rahul teenuse kvaliteediga. Pakume mõistliku hinna eest geodeesia teenuseid.

Meie maamõõdubüroo tagab kõige teenuste kvaliteedi kvalifitseeritud mõõtjate ja kaasaegse mõõtmistehnika kaudu. Sirkel & Mall Geodeesia OÜs töötavad kvalifitseeritud geodeedid ja 3D mudeldajad, kes koos ettevõttes kasutuses oleva kaasaegse kõrget mõõtmistäpsust võimaldava mõõtetehnikaga suudavad rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi erisoovid.

Teostame kõiki traditsioonilisi geodeetilisi töid alates katastrimõõdistamisest kuni ehitiste vertikaalsuse kontrolli ja vajumisvaatlusteni. Kõikide meie teenustega saab tutvuda siin.

Sirkel & Mall Geodeesia firma ei ole ainult maamõõdubüroo. Kuna geodeesia on palju laiem mõiste, siis ei piirdu ka meie poolt pakutavate teenuste hulk ainult tavageodeesiaga töödega. Meie kasutuses oleva varustuse, teadmiste ning leidlikkuse koostööl on võimalik kõrge täpsusega mõõta mida iganes. Pöördu meie poole ja leiame üheskoos lahenduse!

Sirkel & Mall Geodeesia firma kuulub Eesti Geodeetide Ühingusse.

Väärtused

Põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas me oma tööd teeme:

Kvaliteet – Parimaid võimalikke lahendusi otsides jõuame tulemuseni, millega on rahul nii Klient kui ka meie. Klient peab tundma, et projekt on läbi lahendatud ja soovib meiega koostööd teha ka tulevikus.

Usaldusväärsus – Sirkel & Mall Geodeesia jaoks on usaldusväärsus lubadustest ning projekti tähtaegadest kinnipidamine.

Professionaalsus – Sirkel & Mall Geodeesia arvates väljendub professionaalsus suhtumises, käitumises ja meie erialastes oskustes, mida kasutades suudame etteantud ülesande lahendada parimal viisil.

Innovaatilisus –  Sirkel & Mall Geodeesia OÜ kasutab oma töös leidlikke ja kaasaegseid lahendusi.

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS  

Veebileht www.smageodeesia.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.  

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.  

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.  

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
 
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.  

Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.  

Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).  

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.  

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:  
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.  

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.  

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.  

24.10.2019