Maamõõdubüroo Sirkel & Mall Geodeesia

Sirkel & Mall Geodeesia OÜ – maamõõdubüroo, mis pakub kiiret ja kvaliteetset teenust!

Oleme tegutsenud alates 2009 aastast ning viinud läbi enam kui 2000 mõõdistustööd. Meie jaoks on oluline, et kliendid oleksid rahul teenuse kvaliteediga. Pakume mõistliku hinna eest geodeesia teenuseid.

Meie maamõõdubüroo tagab kõige teenuste kvaliteedi kvalifitseeritud mõõtjate ja kaasaegse mõõtmistehnika kaudu. Sirkel & Mall Geodeesia OÜs töötavad kvalifitseeritud geodeedid ja 3D mudeldajad, kes koos ettevõttes kasutuses oleva kaasaegse kõrget mõõtmistäpsust võimaldava mõõtetehnikaga suudavad rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi erisoovid.

Teostame kõiki traditsioonilisi geodeetilisi töid alates katastrimõõdistamisest kuni ehitiste vertikaalsuse kontrolli ja vajumisvaatlusteni. Kõikide meie teenustega saab tutvuda siin.

Sirkel & Mall Geodeesia firma ei ole ainult maamõõdubüroo. Kuna geodeesia on palju laiem mõiste, siis ei piirdu ka meie poolt pakutavate teenuste hulk ainult tavageodeesiaga töödega. Meie kasutuses oleva varustuse, teadmiste ning leidlikkuse koostööl on võimalik kõrge täpsusega mõõta mida iganes. Pöördu meie poole ja leiame üheskoos lahenduse!

Sirkel & Mall Geodeesia firma kuulub Eesti Geodeetide Ühingusse.

Väärtused

Põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas me oma tööd teeme:

Kvaliteet – Parimaid võimalikke lahendusi otsides jõuame tulemuseni, millega on rahul nii Klient kui ka meie. Klient peab tundma, et projekt on läbi lahendatud ja soovib meiega koostööd teha ka tulevikus.

Usaldusväärsus – Sirkel & Mall Geodeesia jaoks on usaldusväärsus lubadustest ning projekti tähtaegadest kinnipidamine.

Professionaalsus – Sirkel & Mall Geodeesia arvates väljendub professionaalsus suhtumises, käitumises ja meie erialastes oskustes, mida kasutades suudame etteantud ülesande lahendada parimal viisil.

Innovaatilisus –  Sirkel & Mall Geodeesia OÜ kasutab oma töös leidlikke ja kaasaegseid lahendusi.