Maakorraldustööd ehk katastrimõõdistamine

Maakorraldustöödeks nimetatakse kõiki katastriüksustega seotud toiminguid: katastriüksuste jagamine, liitmine, moodustamine kui piirimärkide taastamine, piiride muutmine, erastamine ja teisi taolisi töid.

Katastrimõõdistamine teostatakse vastavalt kehtivale korrale: „Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord“, ning see viiakse läbi meie litsenseeritud maakorralduse spetsialistide poolt. Tagame professionaalse meeskonnaga kiire ja kvaliteetse teenuse üle Eesti.

Maakorraldustööd, mida teostame üle Eesti:

  • katastriüksuse jagamine;
  • katastriüksuse liitmine;
  • katastriüksuse moodustamine;
  • katastriüksuse üle mõõtmine;
  • piirimärkide taastamine;
  • piiride muutmine;
  • maa erastamine;
  • maa tagastamine;
  • ametiasutuste vahelise suhtluse korraldamine tööde käigus;
  • katastritoimingud jne.

Katastrimõõdistamise tulemusena valmib katastriüksuse plaan ja selle toimik.

Maakorraldustööd tellima asudes tasuks esimese sammuna pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja uurida, kas soovitud katastritoiming on nende poolt aktsepteeritav. Pärast positiivset vastust tuleb pöörduda maamõõdubüroo poole. Meie kogenud spetsialistid aitavad leida parimaid lahendusi teostatavaks tööks ning korraldavad vajaliku suhtluse ja paberimajanduse omavalitsuse, Maa-ameti ning piirinaabrite vahel.

Kuna katastritööd eeldavad kohaliku omavalitsuse korralduse saamist ning töö registreerimist Maa-ametis, siis uute katastritoimingute registreerimiseks tuleb arvestada kuni paari kuulise ajakuluga. Maakorraldustööd sujuvad meiega abiga kiiresti! Võta ühendust ja küsi hinnapakkumist!