Hoonete inventariseerimine ehk mõõdistamine

Ehitusjärgne mõõdistamine või müügieelne inventariseerimine – pakume kvaliteetset hoonete mõõdistamise teenust üle Eesti! Võta meiega ühendust!

Hoonete mõõdistamine ehk teisisõnu inventariseerimine või mõõdistusprojekt on hoonete, sh nende siseruumide mõõdistamine. Inventariseerimine teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele – võimalik on mõõdistada vaid hoone siseruume kui ka hoonet tervikuna.

Hoonete mõõdistamiseks kasutame moodsat laserskanneerimise tehnoloogiat, mille tulemusel valmib 3D punktipilv. Punktpilve põhjal teostatakse hoonest digitaalsed joonised, mis sisaldavad korruse plaane, hoone vaateid ja lõikeid.
Hoone inventariseerimine lõpeb vormistatud mõõdistusprojekti üleandmisega. Töö anname üle nii digitaalselt kui ka pabertoimikuna.
Vajadusel teostame ka kogu hoonest 3D joonised ehk hoone 3D mudeli.

Inventariseerimine ja selle vajalikkus

Kasutusloa taotlemisel on üheks eelduseks täpsete jooniste olemasolu. Selleks piisab üldjuhul hoone projektist, aga kui projekti ei ole alles või see ei vasta tegelikkusele, tuleb teostada uus mõõdistusprojekt. Teostame hoonete inventariseerimist üle Eesti!

Miks on hoonete mõõdistamine oluline?

Tulenevalt ehitusseadustikust tuleb 2020. aasta alguseks korrastada ehitisregistri andmed kõikide ehitiste osas. Ehitisregistrisse tuleb kanda sinna seni kandmata hooned ning viia tegelikkusega vastavusse olemasolevate hoonete andmed. Hoonete mõõdistamine on sellises olukorras peatselt vajalik paljudele elamu omanikele. Sirkel & Mall Geodeesia pakub kiiret ja kvaliteetset hoonete mõõdistamise teenust kvalifitseeritud mõõdistajate poolt.

Lisaks võimaldab hoonete mõõdistamine täpsustada siseruumide pindalasid. Kui soovite müüa või rentida enda korterit või maja, on oluline teada ruumide pindalat ja täpset ruumiplaneeringut. Selleks teostame ruumide mõõdistamise ning lõpptulemuseks saab iga klient täpsed korruse plaanid koos pindaladega. Müügiprotsess sujub hea mõõdistusprojektiga lihtsamalt!

Järjest enam muutuvad populaarsemaks vanemate hoonete soetamine. Vanema hoone renoveerimisel on oluline teada täpseid mõõtmeid. Vanadest paberkujul säilinud joonistest üldjuhul ei piisa ning arhitektid soovivad saada tegelikkusele vastavat mõõdistusprojekti. Parimaks lahenduseks on siinkohal hoone 3D punktipilv või digitaalsed joonised, mida saab kasutada hoone renoveerimisel.

Kuidas toimub hoonete inventariseerimine?

Hoonete mõõdistamine jaguneb 3 erinevaks etapiks:

  • esimene etapp: teostatakse hoone või ruumide mõõdistus objektil;
  • teine etapp: toimub mõõdistusandmete ehk punktipilve töötlus ja kokkupanek;
  • kolmas etapp: teostatakse terviklikust punktipilvest vajalikud 2D või 3D joonised.

Mõõdistusprojekt valmib nii digitaalselt kui ka paberkujul. Kliendile anname üle mõlemas formaadis inventariseerimise töö.

Pea meeles, et mõõdistuse puhul on oluline tagada vaba juurdepääs kõikidesse mõõdistust vajavatesse ruumidesse. Kuna mõõdistusinstrument mõõdistab seda mida see „näeb“, siis aitab mõõdistusele kaasa kui esemed on seinte, lagede ja aknapalede eest kõrvaldatud. Vastaval juhul jäävad olulised mõõdistusandmed mõõdistamata.

Hoonete mõõdistusprojekti koostamise ajakulu sõltub projekti mahukusest ja keerukusest ning selleks tuleb objekte eraldi hinnata. Võta meiega ühendust, et täpsustada võimalikku ajakulu enda objekti kohta!

Teostatud mõõdistusprojektid:

  • Tallinna Kaubamajale kuuluvate hoonete mõõdistused üle Eesti;
  • Maxima keskuste mõõdistused üle Eesti;
  • Kaitseväe peastaabi hoonete inventariseerimine;
  • üle 500 eramu ja korterite mõõdistusprojektid;
  • mitmed avaliku sektori hoonete mõõdistusprojektid üle Eesti.

Hoonete mõõdistamistööde näited:

Kooli tn 8 (Rapla) hoonemõõdistus ja 3D mudeli koostamine

Künka talu hoonemõõdistus

Valik meie töödest

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS  

Veebileht www.smageodeesia.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.  

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.  

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.  

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
 
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.  

Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.  

Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).  

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.  

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:  
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.  

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.  

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.  

24.10.2019