Geodeetiline alusplaan ehk topo-geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan ehk topo-geodeetiline uuring on ehitustegevuse esimeseks alustalaks. Geodeetilise alusplaani jaoks teostatud uuringuid nimetatakse topo-geodeetilisteks uuringuteks.

Geodeetiline alusplaan on oluline, et saada vajalikud lähteandmed maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks.

Geodeetiline alusplaan on projekteerija ja arhitekti töö aluseks, seetõttu tuleb geoalus koostada kvalifitseeritud geodeetide poolt. Meie meeskonda kuuluvad professionaalsed töötajad, kes tagavad kiire ja kvaliteetse teenuse üle Eesti. Võta meiega ühendust ja küsi hinnapakkumist!

Mis on geodeetiline alusplaan ja topo-geodeetilised uuringud?

Topo-geodeetiline uuring annab lähteandmed maa-alade planeerimiseks kui ka ehitusprojekti koostamiseks või ehitamiseks. Selle tulemusena valmib suuremõõtkavaline geodeetiline alusplaan (ehk geoalus), millel on kujutatud maapealne situatsioon (hooned, haljastus, infrastruktuur jms) ning maa-alused kaablid ja tehnovõrgud (elektri-, sidekaabel, vee- ja kanalisatsioonitrass jms).

Kõik maa-alused rajatised kooskõlastame alati trassivaldajaga. Vastavalt vajadusele teostame ka kaevude tehnilised uuringud.

Geoalus valmib üldjuhul mõõtkavas 1:500, kuid soovi korral saame selle teostada ka teises mõõtkavas.

Sirekel & Mall Geodeesia topo-geodeetilised uuringud ja geodeetilised alusplaanid vastavad määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Tööde puhul kasutame Eesti Vabariigis kehtivat koordinaatsüsteemi.

Geodeetilise alusplaani teostamise aeg sõltub olemasoleva situatsiooni keerukusest ning mõõdistusala suurusest. Võta meiega ühendust ja täpsustame sinu projekti ajakulu ning hinda!

 

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS  

Veebileht www.smageodeesia.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.  

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.  

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.  

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
 
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.  

Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.  

Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).  

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.  

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:  
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.  

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.  

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.  

24.10.2019