Geodeetiline alusplaan ehk topo-geodeetilised uuringud

Geodeetiline alusplaan ehk topo-geodeetiline uuring on ehitustegevuse esimeseks alustalaks. Geodeetilise alusplaani jaoks teostatud uuringuid nimetatakse topo-geodeetilisteks uuringuteks.

Geodeetiline alusplaan on oluline, et saada vajalikud lähteandmed maa-alade planeerimiseks või ehitusprojekti koostamiseks.

Geodeetiline alusplaan on projekteerija ja arhitekti töö aluseks, seetõttu tuleb geoalus koostada kvalifitseeritud geodeetide poolt. Meie meeskonda kuuluvad professionaalsed töötajad, kes tagavad kiire ja kvaliteetse teenuse üle Eesti. Võta meiega ühendust ja küsi hinnapakkumist!

Mis on geodeetiline alusplaan ja topo-geodeetilised uuringud?

Topo-geodeetiline uuring annab lähteandmed maa-alade planeerimiseks kui ka ehitusprojekti koostamiseks või ehitamiseks. Selle tulemusena valmib suuremõõtkavaline geodeetiline alusplaan (ehk geoalus), millel on kujutatud maapealne situatsioon (hooned, haljastus, infrastruktuur jms) ning maa-alused kaablid ja tehnovõrgud (elektri-, sidekaabel, vee- ja kanalisatsioonitrass jms).

Kõik maa-alused rajatised kooskõlastame alati trassivaldajaga. Vastavalt vajadusele teostame ka kaevude tehnilised uuringud.

Geoalus valmib üldjuhul mõõtkavas 1:500, kuid soovi korral saame selle teostada ka teises mõõtkavas.

Sirekel & Mall Geodeesia topo-geodeetilised uuringud ja geodeetilised alusplaanid vastavad määrusele “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“. Tööde puhul kasutame Eesti Vabariigis kehtivat koordinaatsüsteemi.

Geodeetilise alusplaani teostamise aeg sõltub olemasoleva situatsiooni keerukusest ning mõõdistusala suurusest. Võta meiega ühendust ja täpsustame sinu projekti ajakulu ning hinda!