Ettevõttest

Meie eesmärgiks on pakkuda kiiret ja kvaliteetset teenust, millega kliendid rahule jääksid ning seda kõike mõistliku hinna eest.

Sirkel & Mall Geodeesia OÜs töötavad kvalifitseeritud mõõtjad, kes koos ettevõttes kasutuses oleva kaasaegse kõrget mõõtmistäpsust võimaldava mõõtetehnikaga suudavad rahuldada ka kõige nõudlikuma kliendi erisoove.

Me teostame kõiki traditsioonilisi geodeetilisi töid alates katastrimõõdistamisest kuni ehitiste vertikaalsuse kontrolli ja vajumisvaatlusteni.

Kuna geodeesia aga on palju laiem mõiste, siis ei piirdu ka meie poolt pakutavate teenuste hulk ainult tavageodeesiaga. Meie kasutuses oleva varustuse, teadmiste ning leidlikkuse koostööl on võimalik kõrge täpsusega mõõta mida iganes.

Sirkel & Mall Geodeesia kuulub Eesti Geodeetide Ühingusse

Väärtused

Põhiväärtused on aluseks sellele, kuidas me oma tööd teeme:

Kvaliteet – Parimaid võimalikke lahendusi otsides jõuame tulemuseni, millega on rahul nii Klient kui ka meie. Klient peab tundma, et projekt on läbi lahendatud ja soovib meiega koostööd teha ka tulevikus.

Usaldusväärsus – Sirkel & Mall Geodeesia jaoks on usaldusväärsus lubadustest ning projekti tähtaegadest kinnipidamine.

Professionaalsus – Sirkel & Mall Geodeesia arvates väljendub professionaalsus suhtumises, käitumises ja meie erialastes oskustes, mida kasutades suudame etteantud ülesande lahendada parimal viisil.

Innovaatilisus –  Sirkel & Mall Geodeesia OÜ kasutab oma töös leidlikke ja kaasaegseid lahendusi.