Ehitusgeodeetiline mõõdistamine

Ehitustegevusega kaasnevad erinevad mõõtmis- ja märkimistööd. Sirkel & Mall Geodeesia teostab ehitusgeodeetilised mõõdistused kiirelt ja kvaliteetselt üle Eesti. Võta meiega ühendust ja küsi lisa!

Ehitusgeodeetiliste tööde hulka kuuluvad teostusjoonised ja teostusmõõdistused ning märkimistööd teedest, hoonetest, tehnovõrkudest. Teostame professionaalse meeskonnaga ehitusgeodeetilised mõõdistused, mis on vajalikud ehitustegevuseks.

Teostusjoonised ja -mõõdistamine

Erinevate objektide ehitus nagu hoonete, teede kui ka maa-aluste rajatiste peab toimuma vastavalt ehitusprojektile. Seetõttu tuleb enne ehitustegevusega alustamist teostada märkimistööd ning selle lõppedes teostusmõõdistus.
Märkimistöö puhul on vajalik riiklikus koordinaatsüsteemis (L-Est97) ehitusprojekti olemasolu, millest saadava info põhjal on võimalik geodeedil märkida täpne asukoht looduses. Märkimistööde käigus märgitakse maha vajalikud punktid või teljed, mille alusel saab ehitustööde käigus orienteeruda.

Ehitustegevuse lõppedes teostatakse ehitisest teostusmõõdistus, mis näitab ehitise vastavust projektile. Teostusmõõdistuse tulemusena valmivad teostusjoonised. Teostusjoonis on ehitise või selle osa geodeetilise mõõdistuse vormistatud tulem, mis annab teavet ehitise või selle osa paiknemise ja tehniliste andmete kohta.

Teostusmõõdistus on väga oluline kõikide hoonete ehitusel, kus tuleb valmistada ette vundament. Valesti ehitatud vundament läheb kulukaks nii maksumuselt kui ka ajaliselt, mistõttu on eelnevalt oluline teostada korrektne teostusmõõdistus.
Lisaks hoone vundamendile on olulised ka täpsed teostusjoonised maa-alustest trassidest (elektri-, side-, gaasi-, kütte-, vee- ja kanalisatsioonitrasside – see tagab avarii- või kaevetöid tehes informatsiooni trassi asukohast ja sügavusest.

Teostame ka BIM projektide jaoks vajalikke 3D teostusmõõdistusi laserskanneerimise teel, mille abil saab võrrelda ja dokumenteerida 3D BIM projekti vastavust tegelikule olukorrale.

Geodeetiline mõõdistamine teostatakse vastavalt määrusele: “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Erinevad maamõõdutööd saavad meie abiga professionaalselt teostatud!