Teenusest

Mis on laserskaneerimine ja punktipilv?

 

Laserskaneerimine on kiireim ja soodsaim viis täpsete 3D ruumiandmete kogumiseks.  Objekti mõõdistamisel saadakse millimeetritäpsusega kolmemõõtmeline ruumiandmete kogumik ehk punktipilv (Point Cloud). Mõõdistamiseks kasutame moodsaimat 3D laserskännerit Leica RTC360.

 

SirkleMall Punktipilv

Milleks ja kellele seda vaja on?

 Punktipilve on võimalik avada ka tavalises arvutis tasuta tarkvaraga Leica Jetstream Viewer ning lihtsalt näha kogu vajaminevat detailset infot hoonest või muust füüsilisest objektist. Programmi abil saab punktipilvest võtta täpseid mõõte ja näha mõõdistuspunktidest tehtud kõrgresolutsiooniga panoraamfotot. Punktipilve saab kasutada kõigis enamlevinud projekteerimistarkvarades (näiteks ArchiCAD, Autodesk Revit, Tekla jne).

Arhitekt ja projekteerija

Hoonete rekonstrueerimisel on oluline koguda täpsed ruumiandmed juba eos kolmemõõtmelisena, mis annab võimaluse luua kvaliteetsem ehitusinfo mudel ning vältida rekonstrueerimise käigus tekkivaid ootamatusi.

Kinnisvara omanik ja haldur

Pärast ehitustegevuse lõppu kasutatakse hoonet veel järgnevad 50-100 aastat, mille vältel on vaja teada, kus asuvad viimistluse taga peidus olevad torustikud, kommunikatsioonid, konstruktsioonid jms. Parim lahendus on ehituse käigus nende täpsed asukohad laserskaneerimisega jäädvustada.

Ehitaja

Ehitajal on kohustus teostada kaetud tööde aktid ning teostusjoonised. Kõige kiirem, täpsem ja informatiivsem viis ehitusobjektil kaetavad tööd jäädvustada, on need laserskaneerida. Punktipilve olemasolu kaetud töödest aitab ehitajal vältida hilisemaid vaidlusi ja arusaamatusi tellijaga.

Omanikujärelevalve

Omaniku ülesanne on kontrollida, et ehitustööd teostatakse vastavalt ehitusprojektile ning nõuetele vastava kvaliteediga. Siin on suureks abiks, kui kaetavatest töödest on tehtud kvaliteetne ja täpne punktipilv, mis võimaldab tehtud tööd üle vaadata ka objektile minemata. Boonusena jääb hoone omanikule ja haldurile detailne info tehtud töödest.

Iseehitaja või eraomanik

Kui teed ise või tellid mõnelt töömehelt ehitustöid, on soovitav näiteks põrandasse paigaldatav küttetorustik või -kaablid, seinte taha jäävad elektrijuhtmed kiiresti laserskänneriga üle mõõdistada. Nii tead pärast täpselt, kuhu saab ohutult auke puurida, kahjustamata seintes ja põrandates peidus olevaid kaableid või torusid.

Mälestiste dokumenteerija

Laserskaneerimine võimaldab luua täpse pildi väärtuslikest ajaloolistest hoonetest , detailirohketest fassaadidest või muudest erikujulistest hoone elementidest, millest pole säilinud jooniseid. Nii on olemas võimalus ka pärast hoone lammutamist või hävinemist hoone või sellle osad taastada algsel kujul.

Punktipilv
Kihnu tuletorn lõige
Põrandaküte mõõt

TULEMUS

Mida ma saan ja kuidas seda kasutada?

Mõõdistamise tulemusena saad endale punktipilve faili, mida saab vaadata tasuta igas PC arvutis, kasutades programmi Leica Jetstream Viewer. Programmi abil on võimalik muidu ligipääsmatutest kohtadest mõõte võtta ja objekti digitaalse kaksiku sees ringi vaadata.  Lisaks saab punktipilve kasutada erinevates projekteerimistarkvarades (nt ArchiCAD, Revit, Tekla jne) edasise projekteerimise alusena.

Punktipilvest teeme soovi korral edasi 2D joonised, lõiked ja vaated ning 3D mudeli. Vajadusel puhastame ja töötleme punktipilve ning viime vastavusse koordinaatsüsteemiga.

 

Teised teenused

Topograafilised tööd

Topo-geodeetiline uuring annab lähteandmed maa-alade planeerimiseks kui ka ehitusprojekti koostamiseks või ehitamiseks. Selle tulemusena valmib suuremõõtkavaline geodeetiline alusplaan (ehk geoalus), millel on kujutatud maapealne situatsioon ning maa-alused kaablid ja tehnovõrgud .

hoone moodistamine

Hoonete mõõdistamine

Hoonete mõõdistamine ehk teisisõnu inventariseerimine või mõõdistusprojekt on hoonete, sh nende siseruumide mõõdistamine. Inventariseerimine teostatakse vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele – võimalik on mõõdistada vaid hoone siseruume kui ka hoonet tervikuna.

Geodeetiline mõõdistamine: teostusjoonised, märkimistööd

Maakorralduslikud tööd

Maakorraldustöödeks nimetatakse kõiki katastriüksustega seotud toiminguid: katastriüksuste jagamine, liitmine, moodustamine kui piirimärkide taastamine, piiride muutmine, erastamine ja teisi taolisi töid.

Küsi pakkumist

Helista või kirjuta, mida soovid mõõdistada ja võtame sinuga peatselt ühendust.

info@smageodeesia.ee
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
Laki 5, Tallinn 10621
+372 5341 0037

Kirjuta meile oma soovist

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS  

Veebileht www.smageodeesia.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.  

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.  

Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse?
Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.  

Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:
 
Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel.

Mis andmeid küpsistega kogutakse?
Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.  

Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.  

Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).  

Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud?
Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.  

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?
Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.

Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist:  
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
 

Kontaktinfo ja lisateabe saamine
Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.  

Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.  

Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.  

24.10.2019